A DEMO program letöltését megelõzõen,
kérjük regisztráljon az alábbi ûrlapon alapadataival:

 
REGISZTRÁCIÓ
   
név:
e-mail:
telefon:
 
 
Számlanyitás:

Tekintve, hogy Társaságunk az ERSTE Befektetési Zrt. Függő Ügynökségeként működik, a számlanyitáshoz Önnek nem kell mást tennie, mint
  1. felvenni a kapcsolatot kollégáinkkal időpont egyeztetés végett,   ezt követően
  2. fáradjon be magyarországon lévő bármely ERSTE bank fiókba, ahol nem kell mást tennie, mint aláírnia a   már előre elkészített számlanyitási dokumentációt


ERSTE bankfiókok:
http://www.erstebank.hu/hu/bankfiokok.html


Az Erste Befektetési Zrt. által vezetett számlán az alábbi instrumentumok helyezhetők el:

- Magyar forint
- Külföldi devizák
- Dematerializált értékpapírok
- Fizikai értékpapírok
- Határidős termékek
- Opciók

Ügyfeleink az alábbi módokon kaphatnak -kérésüknek megfelelően- értesítést tranzakcióikról, számlaegyenlegükről:

- Faxon
- Email-ben
- Levélben


A számlanyitáshoz az alábbi személyes dokumentumok szükségesek:


természetes személy esetén:

  a. belföldi természetes személy személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa) és lakcímet igazoló   hatósági igazolványa, vagy útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy kártya formátumú vezetői   engedélye és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  b. külföldi természetes személy útlevele, személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi   tartózkodásra jogosít, vagy érvényes tartózkodási engedélye
  c. 14. életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele, diákigazolványa


jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén:

  a. a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni   vállalkozó esetében azt, hogy adószámmal rendelkezik, illetőleg az adóhatósági bejelentkezési kérelmét   benyújtotta
  b. más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel   szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, illetve a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta
  c. külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának   joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént

A befektetési szolgáltató a jogi személytől vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezettől köteles 30 napnál nem régebbi okirat bemutatását megkövetelni.